trocha

vánoc, trocha návštěv, trocha kachen, trocha paměti. Babička už toho sama moc nezvládne, ale, že se nerada fotí, si pamatuje pořád.